PMO

Als werkgever ben je verplicht om je werknemers een PMO aan te kunnen bieden. Het is vervolgens aan de werknemers om te bepalen of ze daar gebruik van willen maken. Maar de mogelijkheid dient dus aangeboden te worden.

Bij een PMO is het belangrijk om van te voor te stellen wat exact de doelstellingen zijn die men als werkgever wenst te bereiken. Is het een geste die men wenst aan te bieden aan de werknemer opdat deze puur voor zich zelf een beeld krijgt over een aantal aspecten van zijn/haar gezondheidsstatus op dat moment, of wil je als werkgever deze gegevens gaan analyseren, uiteraard daarbij de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) respecterend, vergelijken met voorgaande jaren, en met de gegevens als input maatregelen treffen om als bedrijf een bepaald vitaliteitsdoel na te streven. Voor beide geldt wat te zeggen. Wellicht is het 2de scenario wat ambitieuzer, het moet wel een realistisch scenario zijn. Als bedrijf vergt het immers heel wat discipline en een gegarandeerd budget welke jaarlijks vrijgemaakt moet worden, voor zowel test, analyse als implementatie. Uiteraard zijn er ook nog veel varianten die er tussen inliggen.

Verzuimwijzer werkt hiervoor al jaren samen met een hele goede organisatie: Simple Check. Waarom bevelen we hen aan bij onze relatie?

 • Jonge, dynamische club mensen.
 • De PMO wordt uitgevoerd in een onderzoeksbus, waarmee ze langs komen rijden.
  Die parkeren ze voor de deur, op de parkeerplaats. Dat scheelt je als werkgever enorm aan kosten, want anders zouden alle medewerkers 1 voor 1 naar een locatie moeten, hetgeen zeer kostbaar is qua reistijden. Daarnaast is het ook gewoon leuk en spannend voor de medewerkers.
 • Ze nemen de gehele organisatie en planning van HR uit handen, rekening houdend met alle individuele agenda’s van de medewerkers. Het is immers een hoge drempel voor HR als ze zelf alle aangemelde medewerkers dienen in te plannen, om vervolgens intern te moeten communiceren wie wanneer waar moet zijn… Inclusief het achter-de-broek-aan-zitten van de medewerkers opdat alles soepeltjes verloopt.
 • Met Simple Check realiseren we goede resultaten qua deelnamepercentage.
  Het is een grote uitdaging voor directie en HR, om wanneer een PMO wordt aangeboden aan de medewerkers, een hoog deelname percentage te realiseren. Middels een goede aantrekkelijke uitleg en promotie van de PMO zorgt Simple Check ervoor dat het deelname percentage erg hoog ligt.
 • Met Simple Check realiseren we goede resultaten qua deelnamepercentage.
  Het is een grote uitdaging voor directie en HR, om wanneer een PMO wordt aangeboden aan de medewerkers, een hoog deelname percentage te realiseren. Middels een goede aantrekkelijke uitleg en promotie van de PMO zorgt Simple Check ervoor dat het deelname percentage erg hoog ligt.
 • Ondanks deze uitbesteding wordt een grote betrokkenheid van directie en HR bij dit gehele proces gerealiseerd, dankzij een goede uitleg en begeleiding van alle betrokkenen, en omdat het onderzoek en de resultaten, alsmede de analyse voor allen zeer toegankelijk is. Ook hier weer de AVG volledig respecterend.
 • Er is sprake van goede, heldere, en zeer toegankelijke rapportages. Zowel groepsrapportages (minimaal wettelijk vereiste is 30 + i.v.m. privacy garantie), alsmede persoonlijke inzage op individueel niveau voor de werknemer zelf.
 • De kosten zijn geheel afhankelijk van wat je als werkgever er allemaal bij wilt hebben.

Basis Health Check

 • Leefstijl- gesprek (BRAVO)
 • Bloedonderzoek (cholesterol & bloedsuiker)
 • Lichaamsverhoudingen (lengte, gewicht, BMI)
 • Handknijpkracht
 • Bloeddruk

Aanvullende onderzoeken (nader te bepalen)

 • Oogonderzoek en beeldschermonderzoek
 • Gehooronderzoek
 • Fysieke belasting test

Vragenlijsten

 • Duurzame Inzetbaarheidsscan, uitgebreid (DIX)

Persoonlijke terugkoppeling

 • Persoonlijke terugkoppeling gebeurt na afloop van het onderzoek.

Terugkoppeling aan de organisatie

 • Groepsrapportage op organisatieniveau
 • Deel rapporten op verschillende niveaus; locatie, leeftijd, functie, etc. (gezamenlijk te bepalen)
Voor vragen, neem aub contact op met ons. Of wellicht nog beter, we brengen u direct in contact met Simple Check.