Verzuimwijzer reikt verder.

Verzuimwijzer staat voor ouderwetse kwaliteit in een nieuw en fris jasje!​

Een persoonlijke benadering, goede bereikbaarheid, snelle actie, korte lijnen, duidelijke afspraken, maatwerk en proactiviteit maken dat wij SAMEN MET U uw verzuim weten te voorkomen, weten terug te dringen, en weten te beheersen.

Aan het werk!

Ook zo moe bij thuiskomst van de eerste werkdag, na 3 weken vakantie? Logisch! Dat geldt voor iedereen, omdat je lichaam het werkritme niet meer is gewend. Kun je nagaan wat het betekent als je nog langer uit de roulatie bent …

Rust Roest! Al jaren is bewezen dat thuis zitten het herstel van een zieke medewerker niet bevordert. Ziek zijn staat niet per definitie gelijk aan arbeidsongeschiktheid. En visa versa. Wij richten ons dan ook op de mogelijkheden en niet op de beperkingen. Leer van het verleden maar leef in het heden en bouw verder aan een gezonde toekomst!

Wij handelen altijd met en vanuit respect voor zowel werkgever als werknemer. Hierbij kenmerkt een open en directe communicatie onze werkstijl.

Het ontstaan van Verzuimwijzer

Na ruim 12 jaar ervaring in diverse HR functies in de zakelijke dienstverlening en de non-profit sector, werd Verzuimwijzer in 2006 opgericht door Babette Pelser.

Vanuit haar ervaring als (ad interim) HR Partner en Professional Development Manager kwam Babette bij haar opdrachten logischerwijs veelal in contact met organisaties waar tevens een hoog verzuim werd geconstateerd.

Hierbij ontdekte zij als geen ander dat goed verzuimmanagement hèt verschil kon maken. Voor zowel de individuele werknemer als de organisatie er omheen. Sociaal en financieel economisch.

Dit leidde tot de ontwikkeling van Verzuimwijzer en onze visie en werkwijze. Een team waarbij de oplossing centraal staat, middels een pragmatische aanpak, en met respect voor zowel werkgever als werknemer.

Visie & Werkwijze

Caremanagement speelt bij ons een belangrijke rol in onze Visie & Werkwijze. Zie ook Caremanagement.

Sinds jaar en dag spreken we niet over casemanagement, maar over caremanagement als een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening. Naast het feit dat we ons willen onderscheiden van traditioneel casemanagement, hebben we het ten slotte over mensen en niet over casussen.

Ons caremanagement is maatwerk, geënt op persoonlijke dienstverlening.

Elke relatie, elke medewerker, en zelfs elk individueel verzuim ontvangt in onze werkwijze een ‘tailor made’ benadering.

Caremanagement kan in onze visie immers niet simpelweg gestandaardiseerd worden, en dus hebben we evenmin volledig gestandaardiseerde protocollen voor onze werkwijze. Natuurlijk zit er wel een herkenbare aanpak bij, maar daarbij realiseren we ons goed dat elk bedrijf uniek is, elke werknemer uniek is, en dus ook elk ziektebeeld uniek is. Per individu zal er overleg plaats vinden met onze opdrachtgever waarin wij adviseren. Gezamenlijk wordt er dan bepaald welk plan van aanpak we het meest succesvol achten, en coördineren we de implementatie.

We werken met korte persoonlijke lijnen.

Jullie vaste contactpersoon voor lopende zaken is een van onze care managers, die jullie rechtstreeks bedient. Je kunt onze caremanager bereiken via haar directe mobiele telefoonnummer. We gaan er vanuit dat onze opdrachtgevers daar met respect mee omgaan. En dat blijkt in de praktijk ook zo. Dit karakteriseert de toewijding die wij bieden in onze service, waarbij de caremanager als een regisseur het gehele proces begeleidt.

In overleg met onze opdrachtgevers tutoyeren we veelal in onze communicatie naar en met onze relaties en hun werknemers. We wensen immers geen onnodige extra afstanden te creëren tussen alle betrokkenen in een herstel- en re-integratieproces.

Je wordt bij ons niet in de wacht gezet om middels diverse doorkiesnummers bij de juiste (onbekende) persoon uit te komen… waar je wellicht opnieuw je verhaal en je vraag dient uit te leggen. Je kunt voor al je vragen e/o opmerkingen bij één persoon terecht; jullie ervaren caremanager. En als deze er niet direct uitkomt, dan neemt hij of zij direct na intern overleg met jou contact op.

Succesvolle track record

We hebben als Verzuimwijzer een succesvol track record bij klanten waar het ziekteverzuimpercentage structureel verlaagd is. We werken flexibel en pragmatisch en kunnen derhalve snel schakelen, en actie ondernemen.

Overleg en rapportages zijn helder en begrijpelijk opdat je er daadwerkelijk mee aan de slag kan, én wil gaan.

We zitten bovenop het herstelproces en houden de verplichte / wettelijke stappen goed in de gaten. En meer dan dat; we durven ook af te wijken van bestaande protocollen, indien dat het herstel bespoedigt. Een pragmatische benadering. Uiteraard altijd binnen de bestaande wettelijke eisen.

Gelukkig bestaat er in Nederland nog steeds geen wet die het ons en onze opdrachtgever verbiedt om gewoon logisch na te denken, en ons gezond verstand te gebruiken. Voor sommigen betekent het dat we af en toe ietwat buiten de lijntjes kleuren. Voor ons, en gelukkig ook voor het UWV, betekent dat gewoon advies voor goed werkgeverschap.

Objectieve begeleiding & ervaring

Wij bieden een objectieve begeleiding van zowel werkgever (onze opdrachtgever), als diens medewerker aan. Binnen ons team hebben we ruim voldoende ervaring van de klantzijde. Verzuimwijzer kent én erkent dan ook de belangen van beide partijen, en zal niet alleen die van de zieke werknemer, maar uiteraard ook die van de werkgever te allen tijde respecteren.

Daarnaast hebben we ervaring aan boord om te weten hoe vandaag de dag het UWV beoordeelt, opdat wij daar rekening mee kunnen houden bij de werkwijze én de presentatie van onze verslaglegging bij een eventuele WIA aanvraag.

Gelukkig geldt dat Verzuimwijzer een uiterst laag aantal WIA aanvragen op jaarbasis heeft. M.a.w. het leeuwendeel van de zieke medewerkers herstelt binnen de tijd en re-integreert op een duurzame wijze. Daar werken we gezamenlijk hard aan.

Team

Tatjana Brusselaars

Care Manager
Tel: 06 - 43 100 746
E-maill: tatjana@verzuimwijzer.nl

Ik stel me graag aan je voor….

Na vele jaren in het bedrijfsleven te hebben gewerkt als HR-Manager werd mijn interesse steeds meer gewekt naar wat mensen drijft. Ik was nieuwsgierig naar hoe de gedachten en gevoelens van mensen hun gedrag beïnvloedde, en heb toen besloten dat ik me daar meer in wilde verdiepen.

Na een opleiding cognitieve gedragstherapie en verslavingscounseling, ben ik aan het werk gegaan in de GGZ, waar ik onder andere werkte als triagist en begeleider van naasten.

In die tijd werd ik gewezen op de mogelijkheid om de opleiding tot Register Casemanager in Taakdelegatie te volgen. Dit bleek een hele goede match te zijn om mijn HR ervaring te combineren met mijn interesse naar gedrags- en gedachtepatronen van mensen.

Waarom Verzuimwijzer?
Bij het eerste contact met (toen nog toekomstige) collegae merkte ik direct een klik. We bleken op dezelfde golflengte te zitten over wat belangrijk is, en hoe we daar onze relaties bij kunnen helpen. Verzuimwijzer is een mensgerichte organisatie. Geen 9-5 mentaliteit. Hart voor de zaak, en dus hoge service voor je klanten. Ieder ziekteverzuim is uniek en vergt maatwerk. Ik voel me er prettig bij dat Verzuimwijzer kiest voor een persoonlijke benadering met korte lijnen. Niet alleen in woord, maar vooral in daden. Verzuimwijzer gaat voor duurzame inzetbaarheid, en er is ruimte om te sparren zodat we gezamenlijk tot de beste oplossing kunnen komen.

Wat kun je van mij verwachten?
Zoals je wellicht weet, hebben zowel jullie als werkgever, als jullie werknemers volgens de Wet verbetering Poortwachter de verplichting er alles aan te doen om mee te werken aan herstel en werkhervatting bij een (langdurig) ziekte. Het is mijn rol om jullie en jullie zieke werknemers hierbij te begeleiden. Ik help je met het signaleren van de verplichtingen voor alle betrokken partijen: wanneer moet wat gedaan worden, door wie, en hoe? En met welke doelstelling?

Onze samenwerking met bedrijfsartsen en overige interventionisten
Onze bedrijfsartsen spelen een hele belangrijke rol in de advisering over verantwoorde werkhervatting. Met hen werken mijn collega’s en ik zeer plezierig samen. We kennen elkaar goed, en werken op basis van respect voor elkaars rol in de begeleiding van een zieke medewerker/ster. Juist dit respect voor elkaar, en de juiste rolverdeling, levert wat mij betreft de beste resultaten op.

Ik denk graag met je mee over een over (tijdelijke) aanpassingen op de werkplek en/of werkomstandigheden die gewenst zijn. Ook voor een succesvolle re-integratie van jullie werknemer zal ik voor julie van betekenis zijn. Ik zie het als onze taak om langdurig zieke werknemers te motiveren om weer (gedeeltelijk) deel te nemen in het arbeidsproces, ondanks eventuele beperkingen, waardoor men zich weer nuttig en gewaardeerd voelt. Zoals gezegd is dit een samenspel, waarbij het soms verstandiger is dat jij als werkgever de boodschapper bent, terwijl in een ander geval ik die rol beter zou kunnen bekleden.

Verzuimwijzer werkt, zoals je wellicht weet, met zelfstandige BIG geregistreerde bedrijfsartsen, en zelfstandige overige interventionisten. De wijze waarop we snel en kordaat met elkaar kunnen communiceren, en de intentie om een stapje extra voor jullie als opdrachtgever te zetten, draagt bij aan de hoge service van Verzuimwijzer aan jullie als onze opdrachtgever. Samen met jullie streven we naar een zo laag mogelijk ziekteverzuimpercentage. Of beter gezegd; een zo hoog mogelijk vitaliteitpercentage.

Bel gerust, als er vragen zijn. Veelal kan ik je direct helpen. Maar als ik het antwoord of het advies niet direct paraat heb, dan zorg ik er voor dat dat heel snel wel het geval zal zijn.

Alice van Limburgh

Care Manager
Tel: 06 - 43 033 884
E-mail: alice@verzuimwijzer.nl

Werkzaam bij Verzuimwijzer vanaf 2013.

Wie ben ik?
Ik stel me graag aan je voor…

Ik woon in Laren, ben getrouwd en daarnaast ben ik moeder van drie fantastische volwassen zonen.  Een mannenhuishouden dus. Inmiddels alle drie woonachtig in Amsterdam. Ik hou van veel roering en mensen om me heen. Bij ons is het altijd open huis. Lekker koken is een passie van me en komt me dus goed van pas. Ben niet zo heel goed in regelmatig sporten in een sportschool, vandaar dat ik zoveel mogelijk wandel om toch in beweging te blijven. Tennissen doe ik wel graag en regelmatig.

In de beginjaren van mijn werkzame leven heb ik veel ervaring opgedaan als directiesecretaresse en office manager. Regelen en organiseren behoren tot mijn talenten. Later heb ik zeven jaar lang gewerkt als medewerker bij Slachtofferhulp Nederland. Ik werd daar in de gelegenheid gesteld om op een professionele wijze een positieve bijdrage te leveren aan de opvang van gedupeerden binnen onze samenleving. Het waren bijzondere en vooral leerzame jaren waarin ik veelvuldig psychische en praktische hulp aan slachtoffers van misdrijven, calamiteiten, rampen of verkeersongevallen mocht bieden.

Tegen het eind van deze periode besloot ik om ook weer achter de boeken te kruipen. Dit leidde uiteindelijk tot een opleiding ‘doktersassistente’. De medische kennis, aangevuld met de jaren ervaring in de hulpverlening en de werkervaringen binnen het bedrijfsleven bleken een goede basis te zijn om de verzuimzorg in te gaan, en als care manager bij Verzuimwijzer aan de slag te gaan. Ik ben in 2013 gestart na  een cursus case management te hebben afgerond. Inmiddels ben ik al weer 8 jaar werkzaam als caremanager bij Verzuimwijzer, en dus ruime ervaring opgebouwd in de begeleiding van vele re-integratie trajecten.

Wat houden mijn taken als care manager bij Verzuimwijzer in?

Zoals je wellicht weet, hebben zowel jullie als werkgever als jullie werknemers volgens de Wet verbetering Poortwachter de verplichting er alles aan te doen om mee te werken aan herstel en werkhervatting bij een (langdurig) ziekte. Het is mijn rol om jullie en jullie zieke werknemers hierbij te begeleiden. In de praktijk betekent het dat ik jullie de spelregels, voortvloeiend uit deze wet, in begrijpelijke taal probeer uit te leggen. Ik help jullie met het signaleren van de verplichtingen voor alle betrokken partijen: wanneer moet wat gedaan worden, door wie, en hoe?

Daarnaast adviseer ik op zaken als verantwoorde werkhervatting. In dit proces speelt vooral ook onze bedrijfsarts een hele belangrijke rol. Hij of zij speelt de hoofdrol in het advies over hoeveel uur de werknemer wel arbeidsgeschikt is voor eigen, eventueel vervangend of aangepast werk, vanuit medisch perspectief, en in algemene termen wat je als werknemer nog wel, of (voorlopig) niet meer mag doen.

Daarin denk ik als care manager met jullie mee over wat de werknemer vooral nog wel kan, en of er bijvoorbeeld (tijdelijke) aanpassingen gewenst zijn op de werkplek en/of werkomstandigheden. Ook bij een succesvolle re-integratie van jullie werknemer kan ik voor jullie van betekenis zijn. Ik zie het echt als een uitdaging om langdurig zieke werknemers te motiveren om weer (gedeeltelijk) deel te nemen in het arbeidsproces ondanks hun beperkingen, waardoor ze op een veilige en verantwoorde wijze zich weer nuttig en gewaardeerd voelen.

Verzuimwijzer werkt, zoals wellicht bekend, met een eigen netwerk van zelfstandige bedrijfsartsen. Ik heb ervaren dat het met hen heel prettig samenwerken is. De wijze waarop we snel en kordaat met elkaar kunnen communiceren, en de intentie om een stapje extra voor jullie als onze opdrachtgever te zetten, draagt toe tot een hoge service van ons aan jullie als opdrachtgever. Een tevreden werkgever en werknemer maken het voor mij heel waardevol om dit werk te doen.

Ik zal me voor jullie zo goed mogelijk inzetten, en ben daarom altijd goed bereikbaar. Daarbij helpt het om mijn mobiele telefoonnummer te hebben (06-43033884).

Samen met jullie streef ik ernaar om een zo laag mogelijk ziekteverzuimpercentage te halen. Of wellicht beter gezegd; om een zo hoog mogelijk vitaliteitpercentage te halen.

Alice

Hanneke Ham

Care Manager
Tel: 06-25 261 521
E-mail: hanneke@verzuimwijzer.nl

Werkzaam bij Verzuimwijzer vanaf september 2019

Ook ik stel me graag aan jou voor,

Na ruim 16 jaar als HR Manager in het bedrijfsleven te hebben gewerkt, heb ik een aantal jaren voor mijn ernstig zieke man gezorgd.
Mijn zoon woont inmiddels op kamers in Amsterdam en studeert daar. Er is nu weer tijd en ruimte voor mij gekomen om het werkzame leven op te pakken.

In de jaren dat ik als HR Manager werkzaam ben geweest, waren Arbozaken een van mijn taken. Hierdoor ben ik weliswaar aan de “andere” kant actief geweest met ziekteverzuim van werknemers, maar had ik veelvuldig contact met Arbodiensten. Daardoor was het voor mij bijna een vanzelfsprekende overstap naar Verzuimwijzer. Ik heb gekozen om voor Verzuimwijzer als Arbodienst te gaan werken vanwege de persoonlijke begeleiding en de enorme betrokkenheid.

Wat houden mijn taken als care manager bij Verzuimwijzer in?

Het is mijn rol om jullie en jullie zieke werknemer(s) te begeleiden in het ziekteproces. Vele zaken lijken in eerste instantie niet heel gecompliceerd, en we beweren ook niet dat het allemaal hogere wiskunde is, maar ze moeten wel op de juiste wijze en op het juiste tijdstip gedaan worden. Zowel jullie, als jullie werknemers hebben de verplichting (WvP) om je zo optimaal mogelijk in te zetten om tot herstel en re-integratie te komen. Ik help jullie met het signaleren van de verplichtingen voor alle betrokken partijen. Zoals gezegd: wanneer moet wat gedaan worden, door wie, en hoe?

Daarnaast adviseer ik jullie om tot een verantwoorde en bovenal duurzame werkhervatting van jullie medewerkers te komen. In dit proces speelt vanuit een medische invalshoek vooral ook onze bedrijfsarts een belangrijke rol. Ik ben trots op de nauwe, persoonlijke, en respectvolle samenwerking die we met onze bedrijfsartsen hebben. We opereren gezamenlijk als team.

Als care manager denk ik met je mee over of er bv (tijdelijke) aanpassingen gewenst zijn op de werkplek en/of werkomstandigheden. Ook voor een succesvolle re-integratie van jullie werknemer(s), ben ik van betekenis. Ik zie het als onze taak om langdurig zieke werknemers te motiveren om weer (gedeeltelijk) deel te nemen in het arbeidsproces ondanks eventuele beperkingen, waardoor hij of zij zich weer nuttig en gewaardeerd voelt.

Verzuimwijzer werkt met zelfstandige bedrijfsartsen. De wijze waarop we snel en kordaat met elkaar kunnen communiceren, en de intentie om een stapje extra voor jullie als opdrachtgever te zetten, draagt bij aan de hoge service van Verzuimwijzer aan jullie als onze opdrachtgever.

Ik zie het als een gezamenlijke missie om met jullie aan de vitaliteit van jullie organisatie te werken. Elke dag leer ik weer wat bij. Zeer zeker ook van de ervaringen van onze opdrachtgevers. En dat deel ik dan weer graag met andere opdrachtgevers. Juist die samenwerking maakt het voor mij, dat ik dagelijks met veel plezier en energie jou te woord zal staan.

Hanneke

Bart

Bart Govaert

Directeur / Care Manager
Tel: 06 - 52 003 965
E-mail: bart@verzuimwijzer.nl

Sinds 2012  directeur  – eigenaar

Geboren en getogen in het wonderschone Stein – Zuid Limburg. Daar waar Nederland letterlijk op z’n smalst is. Figuurlijk echter allerminst!

Als zoon van een huisarts groeide ik op in een hecht gezin met 5 broertjes en zusjes. Het verschil tussen nummer 1 en nummer 6 is slechts 6 jaar! Kijk als huisarts moet je natuurlijk in zo’n katholiek bolwerk wel het voorbeeld geven. Nietwaar? Tussen de aardappels en de jus vlogen er heel wat medisch gerelateerde verhalen en discussies over de eettafel, hetgeen uiteindelijk er toe leidde dat er 5 een carrière hebben in de zorg.

Zelf heb ik Economie gestudeerd in Amsterdam. Na mijn afstuderen ben ik aan de slag gegaan bij ReedElsevier, alwaar een van mijn eerste werkzaamheden het in de markt zetten van een nieuw vakblad voor verpleegkundigen was: ‘Nursing‘. Na wat omzwervingen in het buitenland en in de reisindustrie, belandde ik tot enige verbazing van mezelf opeens in de verzekeringswereld. Of all places! Uiteraard met zorg gerelateerde verzekeringsproducten, want van schade-verzekeren, lijfrentes, pensioenen e.d. had ik helemaal geen kaas gegeten. Na verloop van tijd wist ik voldoende om mijn heil elders te gaan zoeken.

Toen Verzuimwijzer begin 2012 op mijn pad kwam, was ik direct gecharmeerd van de relatie die het had met haar klanten. Nog nimmer was er een klant weggegaan uit onvrede. De enige klanten die we in de voorgaande jaren hadden verloren, waren het gevolg van faillissementen of overnames. Waar ik voorheen, samen met mijn team, me het schompes werkte om nieuwe klanten binnen te hengelen, om ze na verloop van tijd helaas weer in grote getale aan de achterkant weg te zien druppelden, als gevolg van slechte service, lag de focus bij Verzuimwijzer totaal anders….

We groeien gestaag, maar slechts in een tempo waarbij het nimmer ten koste gaat van de service die we willen kunnen blijven bieden aan onze relaties.  Ouderwetse, persoonlijke service, zoals we dat van vroeger kennen. Zoals je zelf ook graag geserviced wil worden. Ik kon tevens bouwen aan een team van hele fijne collegae die wat dit betreft volledig op dezelfde golflengte zitten. Soms horen we wel eens dat als we het werk te goed doen, en het verzuim bij onze relaties mede als gevolg daarvan laag is, we ons in onze eigen vingers snijden. Immers een laag verzuim gaat ten koste van onze omzet. Dat mag dan misschien wel zo zijn op de korte termijn, op de langere termijn geloven we dat een tevreden klant voor ons altijd interessanter is.

Mede daarom investeren we enorm in een sterk persoonlijk netwerk van specialistische interventionisten, en werken we gezamenlijk met onze opdrachtgevers aan een vitale organisatie.