Onze bedrijfsartsen

Introductie

Met Verzuimwijzer hebben we sinds de oprichting in 2006, er doelbewust voor gekozen om met zelfstandige, uiteraard BIG-geregistreerde, bedrijfsartsen samen te werken. Slechts bij hoge uitzondering wordt, in overleg met de werkgever, een Arboarts (basis arts) ingezet.

Daartoe hebben we in de loop van de jaren een persoonlijk landelijk netwerk van bedrijfsartsen opgebouwd. De samenwerking met de bedrijfsartsen is optimaal als gevolg van wederzijds vertrouwen in elkaar, en respect voor elkaars rol in het verzuimbegeleidingstraject. Er wordt wederzijds veel geïnvesteerd in onze onderlinge relatie, welke ten goede komt aan de begeleiding / advisering van zowel de werkgever, als diens zieke werknemer.

Kenmerkend voor de samenwerking met onze bedrijfsartsen is om samen te werken aan onze gezamenlijke doelstelling: Het streven naar een zo spoedig mogelijke, edoch duurzame re-integratie van de medewerker.

De-medicalisatie kan daarbij een belangrijk aspect zijn. Dit doen we echter niet door vanuit kostenoverwegingen de casus weg te houden van de bedrijfsarts, maar juist in (telefonisch) overleg met de bedrijfsarts. Het is immers ‘penny wise, pound foolish’ om om die reden een bedrijfsarts te omzeilen. Zie hiervoor ook ‘kosten van verzuim’

Met respect voor de rol en verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts is hij of zij immers degene die vanuit een medisch oogpunt het beste kan beoordelen of hij of zij zelf noodzakelijk betrokken dient te worden bij het verzuimtraject, of niet. Op basis van onze vaak al jarenlange samenwerking heeft Verzuimwijzer het volste vertrouwen in de oprechtheid van het advies van onze bedrijfsartsen bij deze vraagstelling, hetgeen we trachten over te dragen aan onze relaties. Daarnaast is het een gegeven feit dat geen van onze bedrijfsartsen verlegen om werk zit.

5 redenen waarom we met zelfstandige (!) bedrijfsartsen werken

1. Hogere kwaliteit. Zelfstandige bedrijfsartsen tonen doorgaans een grotere professionaliteit, en zijn in onze beleving doorgaans gemotiveerder dan bedrijfsartsen in loondienst. Ze zijn meer betrokken bij de ontwikkeling van een verzuimdossier.

2. Prestatiegericht. Als opdrachtnemer zijn ze veel afhankelijker van de beoordeling van de opdrachtgever. Dit tast hun onpartijdigheid gelukkig niet aan, maar het leidt wel tot een grote mate van flexibiliteit, inzet, en focus op het beoogde eindresultaat. Geen 9 to 5 mentaliteit!

3. Ze zijn zelf ondernemer en kunnen zich mede hierdoor goed verplaatsten in de lastige uitdagingen waar een werkgever soms mee wordt geconfronteerd.

4. Het stelt Verzuimwijzer beter in staat om de juiste match te maken tussen onze opdrachtgever en de vaste bijbehorende bedrijfsarts. De kwaliteit van verzuimbegeleiding wordt immers niet slechts bepaald door de kwaliteit van de bedrijfsarts. Er dient ook een klik te zijn, waardoor er een draagvlak bestaat voor het advies welke wordt gegeven, opdat de werkgever en werknemer er ook naar zullen handelen.

5. Vandaag de dag blijkt dat het leeuwendeel van de goede zelfstandige bedrijfsartsen er voor gekozen heeft om als zelfstandige te werken. Dit biedt voor hen veel meer vrijheid, plezier, invloed en genoegdoening in hun vak.

Verschil bedrijfsarts versus Arboarts

In feite is dat heel simpel: een bedrijfsarts is een Big-geregistreerde arts die na zijn afstuderen gespecialiseerd is in Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde. Het is in de wet vast gelegd dat een bedrijfsarts zelfstandig zieke werknemers mag doorverwijzen naar een specialist. Een Arboarts is daarentegen een basisarts welke slechts mag werken onder toezicht van een bedrijfsarts.

In de volksmond wordt door werkgever en werknemer vaak gesproken over de inzet van een Arboarts. Niet geheel verbazingwekkend, omdat met een structureel tekort aan bedrijfsartsen, er vandaag de dag vaak (vooral door de grotere arbodiensten) een Arboarts wordt ingezet. Deze hoort formeel dan dus echter wel onder de supervisie van een bedrijfsarts te handelen.

Wat zeggen bedrijfsartsen over onze samenwerking?

Dr. Frank HW Jungbauer, Md Phd

“Verzuimwijzer is voor mij de betrouwbare partner die de menselijk maat weet te hanteren: in de persoonlijke contacten én in de aanpak van verzuim. Dat heeft resultaat in de prettige samenwerking en in de wijze waarop medewerkers begeleid worden naar duurzaam herstel. Verzuimwijzer weet de menselijke maat te hanteren en daarbij een zakelijke betrouwbare partner in business te blijven. Voor mij is Verzuimwijzer een fijne partner om mee samen te werken. “

Frits Stam, Bedrijfsarts

“De interactieve samenwerking tussen de caremanagers van Verzuimwijzer met mij als bedrijfsarts is wat mij betreft Key richting werknemer en werkgever. Een goede afstemming van taken, met respect voor elkaars rol, en met oog voor de menselijke kant van het verhaal is daarbij steeds van belang én mogelijk. De werkgever betrekken we daar optimaal bij. Zo hebben we afgesproken dat ik de vrijheid heb om, indien nodig, rechtstreeks contact op te nemen met werkgever of leidinggevende. Voor mij is het ook heel prettig dat de telefonische bereikbaarheid van Verzuimwijzer heel goed is. Veelal zonder het inspreken van voicemails lukt het om elkaar middels korte lijnen te bereiken. Kort Samengevat: Een plezierige en adequate samenwerking, een voortschrijdende afstemming en leerproces voor alle partijen. “

Brenda Bolhaar, Bedrijfsarts

“Als zelfstandig bedrijfsarts werk ik graag samen met Verzuimwijzer: korte lijnen, efficiënte samenwerking met verschillende disciplines, snel schakelen, en daadkracht.
Oplossings- en resultaatgericht met aandacht voor de mens.”

Hans de Wit, Bedrijfsarts

“De samenwerking tussen caremanagement van Verzuimwijzer en mij als bedrijfsarts is op 4 pijlers gebaseerd:

  • Helpen om datgene op te lossen, wat een terugkeer naar werk in de weg staat.
  • We geven geen mening of een oordeel over de uitval van een medewerker, maar we maken een analyse.
  • Voorkomen is beter en veel goedkoper dan ziekteverzuim.
  • De rol van de werknemer zelf en die van de leidinggevende zijn enorm van invloed op het succes van herstel en re-integratie. Daar helpen we hen graag bij.

Al jarenlang (sinds 2007) werk ik zeer prettig én vruchtbaar samen met Verzuimwijzer. We zitten gelukkig op veel fronten op dezelfde golflengte.”