Overige diensten

Gericht op het individu

 • Ergonomische diensten; werkplekadvies en persoonlijke begeleiding op
 • gerichte klachten
 • Arbeidsdeskundig onderzoek
 • Burnout begeleiding volgens het ACCESS protocol
 • Stressmanagement
 • Loopbaancoaching
 • Cognitieve gedragstherapie
 • Centrum voor sneldiagnostiek; binnen 3 dagen onderzoek en diagnose
 • op 16 specialismen

Gericht op de organisatie

 • Verzuimconsultancy
 • RI&E; risico inventarisatie en evaluatie
 • Verzuimcontroles (bij frequent verzuim)
 • Regresrecht
 • Diverse trainingen gericht op verzuimbeheersing
 • Team-coaching
 • Aanpassing verzuimprotocol
 • Advies inzake verzuimverzekeringen

Preventie

Wij leveren diverse diensten op het gebied van verzuimpreventie. Hierbij valt te denken aan health checks, vitaliteitsscans op individueel en organisatie niveau. 

Ook denken wij mee op organisatieniveau om verzuim te voorkomen. Wat doet u ergonomisch gebied? Voldoet de inrichting van uw organisatie aan de arbonormering? Of wanneer een hoge mate van stress gerelateerd is aan uw soort dienstverlening, hoe kunt u er dan voor zorgen dat uw medewerkers niet burn-out raken?

Al deze diensten worden geleverd door professionele bedrijven en gediplomeerde zelfstandigen.