Kosten van Verzuim

Er bestaat een groot onbegrip over de financiële impact van het verzuim van een zieke medewerker voor u als werkgever. Veelal wordt het onderschat, waardoor niet altijd de juiste prioriteiten toebedeeld worden bij de keuzes van bijvoorbeeld verzekeringen, of beslissingen over uw bedrijfsvoering gerelateerde vraagstukken.  

De gemiddelde kosten van verzuim voor de werkgever in Nederland zijn volgens TNO 2017 € 410,- per zieke medewerker per dag. Verzekeraars gaan vandaag de dag zelfs uit van een veel hoger bedrag bij het bepalen van hun premies. (€ 600 – € 700 per zieke medewerker per dag)

Bij de kosten van verzuim komt veel meer kijken dan slechts het doorbetalen van het bruto salaris van de medewerker ten tijde van arbeidsongeschiktheid, zonder dat daar van de medewerker een tegenprestatie tegenover staat. Voorbeelden van bijkomende kosten welke meegerekend dienen te worden:

 • Productieverlies / Omzetderving
 • Inkoopkosten tijdelijke vervanging
 • Training en opleiding vervanger
 • Doorlopende vakantie en pensioentoeslagen
 • Evt. Kosten instroom WGA instroom (10 jaar lang)
 • Overuren collegae
 • Verhoging evt. premie bij verzekeraar
 • Kosten arbodienst
 • Inzet bedrijfsarts en eventuele overige interventionisten
 • Kosten melding beroepsziekten
 • Kosten deskundigen oordeel / 2nd opinion
 • etc.

Zelfs de kosten van de pizza’s die door de werkgever aangeboden zou worden als dank voor het overwerken van collegae a.g.v. de uitval van een zieke collega, zijn kosten die horen tot het totaalplaatje van de kosten van verzuim.

Kortom, er komt veel meer bij kijken. Door de bank genomen mag je het salaris component voor slechts 25% – 35% van het totaal beschouwen.

Het is in onze optiek een groot misverstand om vanuit kostenoverwegingen zelf te gaan de-mediacaliseren, en daarom een verzuimdossier bij een bedrijfsarts weg te houden tot het moment dat het wettelijk verplicht gesteld wordt. Het wil niet zeggen dat we te pas en te onpas een bedrijfsarts inzetten. In tegendeel. De kracht bij Verzuimwijzer zit ‘m wat dit betreft in de goede samenwerking met de bedrijfsarts, waarbij slechts voorop staat wat het beste is om tot een spoedige én duurzame re-integratie te komen.

Wij bieden de inzet van een bedrijfsarts aan tegen een zeer competitieve prijs t.o.v. andere arbodienstverleners. Terwijl de kwaliteit van de zelfstandige bedrijfsarts hoog is. Kwaliteit heeft natuurlijk een prijskaartje, maar door onze extreem lage overheadkosten, en het toepassen van gewoon reële, eerlijke marges, kunnen wij de kosten voor jou als opdrachtgever relatief laag houden.