WWW (Werken met Warm Weer)

Het kwik heeft deze dagen al de 35 ⁰C gehaald. Geen wolkje aan de hemel, en nog geen briesje wind te bekennen. Als nu de mussen nog niet van de daken vallen? Het liefst drink ik nu een glas ijswater aan het strand. Maar ja, er moet (helaas) ‘gewoon’ gewerkt worden. Ten slotte moet er nog wat Corona-schade gecompenseerd worden.

Wat kan of moet je als werkgever bij extreem warme dagen voor je medewerkers doen, opdat de arbeidsomstandigheden veilig blijven, het als prettig blijven ervaren, zo geconcentreerd mogelijk blijven, en het zo weinig mogelijk ten koste gaat van de productiviteit?  

 

Bij welke temperatuur is het te warm om te werken?

Om maar met de deur in huis te vallen: Er is geen wettelijke regeling voor het stoppen met werken bij een bepaalde temperatuur. Het gebruik van het gezonde verstand en onderling overleg geldt uiteraard wel…. Goed werkgeverschap. Bij (extreem) hoge temperaturen kan een medewerker echter wel hittestress krijgen, hetgeen ten koste kan gaan van de productiviteit, of je medewerker kan hierdoor zelfs onwel worden.

Tips:

–             Zorg dat medewerkers dagelijks minimaal 2 liter vocht moeten kunnen drinken.

–             Tracht zoveel mogelijk om voor verkoeling te zorgen.

              o            Airco

              o            Ventilatoren (niet direct gericht op medewerkers)

              o            Creëer schaduw (blinderen van ramen)

              o            Alleen noodzakelijke lampen aan (ze stralen immers veel warmte uit).

              o            Schakel elektrische apparaten uit als ze niet gebruikt worden.

–             Maak er met z’n allen het beste van. Wijs elkaar er niet continue op hoe zwaar het is, maar dat het ook
              voordelen heeft. Zo is het een mooie gelegenheid om bijvoorbeeld wat fris of een ijsje uit te delen.

–             Neem regelmatig pauzes, en zorg dan voor wat beweging door bijvoorbeeld een korte wandeling.

–             Pas eventueel de kledingvoorschriften tijdelijk aan.

–             Pas eventueel verkorte werktijden toe.

–             Houd elkaar als collegae goed in de gaten.

Ben ik als werkgever verplicht om de werktijden aan te passen bij extreem warme temperaturen?

Er staan geen afspraken over een zogenaamde tropenrooster in de wet, maar als werkgever ben je natuurlijk te allen tijde verantwoordelijk voor de veiligheid en welzijn van je werknemers. Om die reden kan het aanpassen van de werktijden een goede maatregel zijn. Zo kunnen de medewerkers vroeger dan normaal met het werk aanvangen (06:00 – 07:00 uur), en daardoor eerder stoppen. Op deze wijze wordt het werken op het heetst van de dag enigszins beperkt. Uiteraard moet het wel mogelijk zijn binnen de noodzakelijke bedrijfsvoering.

Afspraken over een tropenrooster gaat altijd in onderling overleg tussen de werkgever en medewerkers. Als er wel een triopenrooster wordt ingevoerd, kan een werkgever niet zomaar alle medewerkers hiertoe verplichten. De keuze is dan aan de medewerker, die bijvoorbeeld privé verplichtingen heeft waardoor het tropenrooster niet haalbaar is. Of hij/zij lukt het gewoon niet om met het openbaar vervoer zo vroeg op het werk te zijn. Het is niet noodzakelijk dat het voor iedereen of voor niemand geldt.

 

Zijn er speciale maatregelen nodig bij buitenwerk?

Personeel dat in de buitenlucht werkt, loopt niet alleen kans op hittestress, maar kan ook te veel worden blootgesteld aan UV stralen. Het is aan te raden om buitenwerkers met de huidige weersomstandigheden altijd UV-beschermende kleding te verstrekken, en uiteraard zonnebrandcrème.

 

Moeten we voor zwangere werkneemsters extra dingen regelen?

Aan kwetsbare groepen werknemers moet uw organisatie inderdaad extra aandacht geven bij warm weer. Daar vallen naast zwangere werkneemsters bijvoorbeeld ook werknemers met een chronische ziekte onder. Voor hen moet uw organisatie mogelijk de arbeidsomstandigheden aanpassen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft voor aanhoudend warm weer het Nationaal Hitteplan. Dat geeft aanbevelingen voor kwetsbare groepen om gezondheidsklachten tijdens warm weer te voorkomen.

 

Redactie: Verzuimwijzer