Verzuimprotocol

Het is belangrijk dat werkgevers een helder verzuimprotocol hebben welke bij alle werknemers bekend is, opdat alle betrokkenen weten wat er van hen vereist en verwacht mag worden bij verzuim. Met name de eerste fase in verzuim en de wijze waarop er door iedereen gehandeld wordt kan een grote invloed hebben op het verloop in de resterende periode van het verzuim. Verzuimwijzer kan u helpen bij het opstellen van een tailor made verzuimprotocol. Het is vervolgens raadzaam om 1 keer per jaar deze door te nemen, om te zien of deze nog up to date is.